آیین نامه نظام سنجش اعتبار

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه نظام سنجش اعتبار ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/03/29 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه نظام سنجش اعتبار"، طي نامه شماره 39151 در تاریخ 98/04/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir