مصوبات جلسه 345 هیات واگذاری مورخ 97/11/01

مصوبات جلسه 345 هیات واگذاری مورخ 97/11/01 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 345 هیات واگذاری مورخ 97/11/01، طي نامه شماره 29870 در تاریخ 98/02/23 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir