مصوبات جلسه 348 هیات واگذاری مورخ 98/02/16

مصوبات جلسه 348 هیات واگذاری مورخ 98/02/16 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 348 هیات واگذاری مورخ 98/02/16، طي نامه شماره 58305 در تاریخ 98/03/29 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir