مصوبه جلسه علنی مورخ 98/03/26 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بررسی پیشنهاد اهدای مبلغی از عوارض ارزش افزوده بر تراکم جهت صدور گواهی پایان ساخت ساختمان مسکونی متعلق به حوزه علمیه امام صادق علیه السلام

مصوبه جلسه علنی مورخ 98/03/26 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بررسی پیشنهاد اهدای مبلغی از عوارض ارزش افزوده بر تراکم جهت صدور گواهی پایان ساخت ساختمان مسکونی متعلق به حوزه علمیه امام صادق علیه السلام ابلاغ شد.

28/98/1031 - 1398/03/28 جناب آقاي دكتر قدرت اله نوروزي شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 98/1764/س مورخ 98/3/12 حاكي از پيشنهاد اهداء مبلغ سيصد ميليون ريال از مبلغ 431.825.663 ريال عوارض ارزش افزوده بر تراكم جهت صدور گواهي پايان ساخت ساختمان مسكوني متعلق به حوزه علميه امام صادق (عليه السلام) در خيابان حسين آباد، كوچه هادي، كوچه سينا، در جلسات كميسيون فرهنگي و ورزشي، منتهي به جلسه علني مورخ 98/3/26 مورد بررسي قرار گرفت و اهداء معادل 50% از عوارض مذكور به حوزه علميه، بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداري به تصويب رسيد. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد. فتح اله معين رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir