تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شرایط استفاده از رمز ارزها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شرایط استفاده از رمز ارزها ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/05/06 هيأت وزیران درخصوص"شرایط استفاده از رمز ارزها"، طي نامه شماره 58144 در تاریخ 98/05/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir