طرح حمایت از امنیت آبهای سرزمینی ایران

طرح حمایت از امنیت آبهای سرزمینی ایران که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 98/04/04 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir