طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در جلسه علنی مورخ 98/04/30 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir