سال انتشار: 1379
قانون اساسي ايران (لاتين)

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1379
شماره پرونده: 201-1-0-2-2
آدرس کتاب: Assasi_Latin
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir