سال انتشار: 1382
مجموعه انتخابات مجلس شوراي اسلامي

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1382
شماره پرونده: 203-1-0-2-2
آدرس کتاب: ENTEKHAB-M2 MARJA-ASASI-ENTEKH82
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir