قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ابلاغ شد.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در روزنامه رسمی شماره 20994 مورخ 1396/01/20 منتشر شده است. متن این قانون را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. downlod
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir