از قانون ماليات بر ارزش افزوده

ـ  قانون مذكور آزمايشي و لازم‌الاجرا تا پايان سال 1394 مي‌باشد.ـ  اصلاحي مذكور به موجب ماده 9 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مي‌باشد.ـ  به موجب ماده 15 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، به جزء (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن اضافه شده است. ضمناً به قانون مذكور در اين مجموعه رجوع شود.

از قانون ماليات بر ارزش افزوده() مصوب 17/2/1387 ماده 12(اصلاحي 25/9/1388)() ـ عرضه كالاها و ارايه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد: 11 ـ خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس.(©42©)
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir