اجازه ايجاد 43 شهرك صنعتي در 18 استان

ـ  به موجب تصويبنامه موضوع اجراي طرح‌هاي صنعتي و معدني در استان بوشهر مصوب 27/11/1389 هيأت وزيران با ارتقای ناحيه صنعتي صنايع دريايي سرتل در استان بوشهر به شهرك صنعتي صنايع دريايي‏ موافقت گرديد.ـ  به موجب تصويبنامه موضوع اجراي طرح‌هاي صنعتي و معدني در استان لرستان مصوب 11/12/1389 با مطالعه و ايجاد شهرك صنعتي دوره چگني (خرم آباد (4‏) ) از محل منابع سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در سال 1390‏ موافقت گرديد.

اجازه ايجاد 43 شهرك صنعتي در 18 استان مصوب 19/12/1371 هيأت‌وزيران شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد (43) شهرك صنعتي در (18) استان به شرح زير اقدام نمايد: 1 ـ استان آذربايجان شرقي دو شهرك: 1 ـ تبريز (وايقان) 2 ـ چرمشهر تبريز (وايقان) 2 ـ استان آذربايجان غربي يك شهرك: مياندوآب. 3 ـ استان اصفهان شش شهرك: 1 ـ اصفهان 2 ـ اسفيدواجان 3 ـ وزوان ميمه 4 ـ نطنز 5ـ رنگسازان شهرضا 6 ـ علويجه 4 ـ استان بوشهر() دو شهرك: 1ـ بوشهر (چغارك) 2 ـ برازجان. 5 ـ استان خراسان سه شهرك: 1 ـ مشهد (بينالود) 2 ـ مشهد (سنگ بست) 3 ـ مشهد (دهنو يا گل بهار) 6 ـ استان خوزستان چهار شهرك: 1 ـ اهواز 2 ـ رامهرمز 3ـ بهبهان 4 ـ بندر ماهشهر. 7 ـ استان سمنان يك شهرك: گرمسار. 8 ـ استان فارس يك شهرك: شيراز (برمشور). 9 ـ استان كردستان يك شهرك: سقز. 10 ـ استان كرمانشاهان دو شهرك: 1 ـ سقز 2 ـ سرپل ذهاب. 11 ـ استان كرمان يك شهرك: سيرجان. 12 ـ استان كهكيلويه و بوير‌احمد يك شهرك: ياسوج (سرآب طاوه) 13 ـ استان لرستان() دو شهرك: 1 ـ اليگودرز 2 ـ خرم‌آباد. 14 ـ استان مازندران دوازده شهرك: 1 ـ ساري 2 ـ سواد‌كوه (بشل) 3 ـ قائمشهر 4 ـ بابلسر 5 ـ نور 6 ـ نوشهر 7 ـ بندرگز 8 ـ گنبد‌كاووس 9 ـ بندر‌ تركمن 10 ـ بهشهر 11 ـ آمل 12 ـ بابل (بند‌پي). 15 ـ استان مركزي يك شهرك: خمين. 16 ـ استان هرمزگان يك شهرك: بندر‌عباس. 17 ـ استان همدان يك شهرك: ملاير. 18 ـ استان يزد يك شهرك: ميبد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir