اجازه ايجاد 24 شهرك صنعتي جديد در 14 استان كشور

اجازه ايجاد 24 شهرك صنعتي جديد در 14 استان كشور مصوب 1/7/1380 هيأت‌وزيران ‌الف ـ شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ايجاد 24 شهرك صنعتي جديد در 14 استان كشور به شرح زير اقدام نمايد:
رديف نام استان نام شهرك صنعتي
1              آذربايجان غربي اروميه (2)
2              بوشهر ديلم
3              تهران حسن‌آباد ـ فيروز‌كوه
4              خوزستان آبادان (2) ـ دزفول (2) ـ اميديه ـ بندر امام خميني
5              زنجان ابهر (2)
6              سمنان شهميرزاد
7              قزوين قزوين (روبروي نيروگاه شهيد رجايي)
8              كرمانشاه پاوه ـ صحنه ـ جوانرود ـ هرسين
9              مازندران ساري (2)
10              هرمزگان بندر لنگه ـ صنايع درياي بندر عباس
11              همدان ملاير (2)
12              گلستان علي‌آباد ـ گرگان
13              يزد تفت ـ ابركوه
14              مركزي زاويه
ب ـ به منظور تأمين تكميل امكانات زير‌بنايي و خدمات ضروري، 19 ناحيه صنعتي سابق به شرح فهرست زير در شش استان كشور با عنوان شهرك صنعتي، تحت پوشش شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران قرار گيرد.
رديف نام استان نام شهرك صنعتي
1           اصفهان اوره نطنز ـ سگزي ـ جي ـ سه راهي مباركه ـ نج‌آباد (جنب پليس راه) ـ اشترجان ـ محمد‌آباد مرغ
2           بوشهر بندر ريك
3           چهار محال و بختياري بن ـ بهرام‌آباد ـ تيشنيز ـ دستگرد امام‌زاده ـ فرادنبه ـ ناغان ـ فرخ‌شهر
4           هرمزگان بستك ـ گاوبندي
5           كردستان سنندج (3)
6           مركزي زرند (مامونيه)
ج ـ شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مي‌تواند نسبت به ايجاد شهرك صنعتي فناوري الكترونيك در شهر اروميه اقدام نمايد. ‌د ـ در صورتي‌كه براساس اعلام وزارت نيرو مكاني فاقد آب باشد بايد از صنايعي كه آب در فرايند توليد نباشد استفاده شود.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir