آيين نامه اجرايي مواد (2) و (3) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور

تصوييبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي مواد (2) و (3) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور ابلاغ شد.

تصوييبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي مواد (2) و (3) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور در جلسه مورخ 1395/12/11 هیئت وزیران تصویب و با شماره 58669 مورخ 1396/05/16 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. downlod
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir