از آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها

-  دادگاه‌هاي اداري با تصويب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 منتفي شدند و چنانچه تخلف موضوع اين ماده قابل انطباق با تخلفات موضوع قانون مذكور باشد رسيدگي به آن در صلاحيت هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شهرداري‌ها مي‌باشد.

از آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346 كميسيون مشترك مجلسين ماده 31 ـ تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به‌عهده مأمورين تشخيص يا كساني است‌ كه از طرف شهرداري يا سازمان‌هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به‌ آن‌ها داده شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي‌نظري را در‌ تشخيص‌هاي خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آن‌ها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آن‌ها اتخاذ و به موقع اجرا‌ گذارده خواهد شد.(©107©)
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir