لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشويي"

لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشويي"، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشويي" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1396/08/17 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. متن لایحه را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir