مصوبات جلسه 352 هیات واگذاری مورخ 98/07/01

مصوبات جلسه 352 هیات واگذاری مورخ 98/07/01 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 352 هیات واگذاری مورخ 98/07/01، طی نامه شماره 139712 در تاریخ 98/07/14 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir