طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری که به امضای 78 نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ 98/08/12 مجلس شورای اسلامی به صورت دو فوریتی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir