خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 14 آبان ماه 1398 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 14 آبان ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 14 آبان ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1. رسیدگی به لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

2. رسیدگی به گزارش رد طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری

3. سوال نماینده بندرعباس از وزیر جهاد کشاورزی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir