طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی

طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی که به امضای 31 نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ 98/08/13 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir