مصوبات جلسه 357 هیات واگذاری مورخ 98/10/09

مصوبات جلسه 357 هیات واگذاری مورخ 98/10/09 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 357 هیات واگذاری مورخ 98/10/09، طی نامه شماره 206330 مورخ 98/10/21 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir