ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص طرح محدوديت تردد خودروها و تردد شبانه كاميونها در سطح شهرها

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص طرح محدوديت تردد خودروها و تردد شبانه كاميونها در سطح شهرها ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/10/24 هيأت وزیران درخصوص"طرح محدوديت تردد خودروها و تردد شبانه كاميونها در سطح شهرها"، طي نامه شماره 135263 در تاریخ 1396/10/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir