ابلاغ اصلاح تحریری ماده (4) و تبصره (2) ماده (5) آيين‌نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

اصلاح تحریری ماده (4) و تبصره (2) ماده (5) آيين‌نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 كل كشور ابلاغ شد.

اصلاح تحریری ماده (4) و تبصره (2) ماده (5) آيين‌نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، طی نامه شماره 136528مورخ 1396/10/30 توسط دبیر هیأت دولت ابلاغ گردید. متن این اصلاحیه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir