خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

2- رسیدگی به لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران

3- رسیدگی به طرح استفساریه تبصره بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

4- رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

5- رسیدگی به طرح یک فوریتی استفساریه تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir