ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي) ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/11/01 هيأت وزیران درخصوص"الحاق یک تبصره به ماده (3) آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)"، طي نامه شماره 139190 در تاریخ 1396/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir