ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص میزان کمک‌ هزینه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص میزان کمک‌ هزینه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/11/01 هيأت وزیران درخصوص"میزان کمک‌ هزینه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان"، طي نامه شماره 139194 در تاریخ 1396/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir