دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری ابلاغ شد.

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری طی نامه شماره 9000/45916/100 مورخ 99/03/25 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir