طرح ساماندهی سهام عدالت

طرح ساماندهی سهام عدالت که به امضای 22 نفر از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مورخ 99/03/13 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir