طرح جهش تولید دانش بنیان

طرح جهش تولید دانش بنیان که به امضای 52 نفر از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مورخ 99/04/03 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir