اصلاح ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

اصلاح ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/05 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست" طی نامه شماره 51032 مورخ 99/05/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان حفاظت محیط­زیست سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 5/5/1399 به پيشنهاد شماره 39886/100/98 مورخ 8/10/1398 سازمان حفاظت محیط­زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

ماده (20) آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست موضوع تصویب­نامه شماره 81804 مورخ 4/12/1354 با اصلاحات بعدی به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 20- دعوت براي تشكيل جلسات شوراي­عالي پس از موافقت ریيس شورا توسط دبير شورا به عمل مي‌آيد. رسميت جلسات موكول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا و وزیرانی که به استناد تبصره ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست - مصوب 1353- دعوت شده­اند، می­باشد. تصميمات شوراي­عالي با رأي موافق حداقل هفت نفر از اعضا و وزیران حاضر در جلسه قطعي است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir