طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در جلسه علنی مورخ 99/05/26 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir