دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان ابلاغ شد.

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان طی نامه شماره 9000/109331/100 مورخ 99/06/19 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir