مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح انتقال نیروی برق مازندران

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح انتقال نیروی برق مازندران ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح انتقال نیروی برق مازندران طی نامه شماره 351961 مورخ 99/07/05 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir