طرح مجازات افرادی که از اجرای قانون امتناع می کنند (اصلاح ماده 576 قانون مجازات اسلامی)

طرح مجازات افرادی که از اجرای قانون امتناع می کنند (اصلاح ماده 576 قانون مجازات اسلامی) در جلسه علنی مورخ 99/07/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir