لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی

لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی طی نامه شماره 79100 مورخ 1399/07/13 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir