اصلاح بند 9 الحاقی به ماده 1 آیین نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 9 الحاقی به ماده 1 آیین نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/7 هیات وزیران درخصوص "اصلاح بند 9 الحاقی به ماده 1 آیین نامه اجرایی بند 3 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش" طی نامه شماره 89952 مورخ 99/08/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت آموزش و پرورش سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزيران در جلسه 7/8/1399 به پيشنهاد شماره 84131/43894 مورخ 23/7/1399 معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (9) الحاقی به ماده (1) آیین­نامه اجرایی بند (3) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق­التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، موضوع تصویب­نامه شماره 75195/ت58019هـ مورخ 5/7/1399 به شرح زیر اصلاح می­شود:

9- نیروهای خرید خدمت آموزشی: افرادی که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی قبل از سال 1391 از طریق مؤسسات یا شرکت­های طرف قرارداد با ادارات آموزش و پرورش تحت عنوان خرید خدمات آموزشی همکاری داشته و حقوق خود را از محل اعتبارات دولتی یا سرانه مدارس و مشارکت­های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسسه یا شرکت­های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir