طرح قانون تولید عادلانه واحدهای انرژی (وان)

طرح قانون تولید عادلانه واحدهای انرژی (وان) در جلسه علنی مورخ 99/07/27 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir