طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه علنی مورخ 99/09/30 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir