طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی مورخ 99/10/03 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir