طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان

طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در جلسه علنی مورخ 99/08/28 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir