قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد.

قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جلسه علنی روز یکشنبه 99/11/06 تصویب شد و طی نامه شماره 134401 مورخ 99/11/20 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir