ابلاغ مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور

مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور در جلسه مورخ 1396/09/11 شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصویب و با شماره 20214-96 مورخ 1396/12/05 توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (رییس شورای توسعه فرهنگ قرآنی) ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir