مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح و ضوابط اراضی کشاورزی و باغات ناژوان

شماره143705/300                                                                   1399/10/23

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/04/30 خود «طرح و ضوابط اراضی کشاورزی و باغات ناژوان (واقع در حریم شهر اصفهان با پهنه حفاظت)» مصوب جلسه مورخ 1397/11/27 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود اسناد طرح با اعمال اصلاحات به شرح زیر توسط دبیر شورای عالی ابلاغ گردد.

1ـ کلیه مستحدثات موجود در بستر و حریم کمی رودخانه زاینده رود (لایه اول) در صورتیکه در حین احداث، موافقت آب منطقه‌ای را اخذ نموده‌اند و یا براساس استعلام جدید استقرار آنها در حریم رودخانه بلامانع اعلام گردد با کاربری متناسب تثبیت گردند. سایر عرصه‌های واقع در حریم کمی رودخانه با هاشور تحت عنوان «حریم کمی و بستر زاینده‌رود و سایر آبراههای موجود» در سند پهنه‌بندی طرح مشخص وتثبیت گردند.

2ـ نظر به ویژگی‌های کم‌نظیر منظر طبیعی و تاریخی ناژوان و نیز تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری آن، موضوع ثبت ملی اراضی ناژوان به عنوان «اثر طبیعی» توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیری شود.

3ـ ضمن تأکید بر ممنوعیت هرگونه احداث بنای جدید در محدوده ناژوان در مغایرت با ضوابط طرح حاضر، مقرر گردید سند جامع اقتصادی ـ اجتماعی نحوه انتفاع مالکین مستحدثات موجود واقع در محدوده ناژوان(حدود 800 پلاک) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی استانداری و شهرداری تهیه گردد. سند مذکور معطوف به مکانیزم‌های توافق و تعامل با مالکین مذکور و نحوه بهره‌گیری از حقوق مالکانه در چارچوب ضوابط این طرح برای پلاکهای دارای مستحدثات در وضع موجود بوده و پس از تأیید توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، قابلیت اجرایی خواهد داشت.

4ـ بنا به تأکید رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور، ضوابط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات واقع در محدوده ناژوان با تأکید بر استفاده از مصالح غیربنایی به شرح جدول زیر اصلاح گردد:

بدیهی است مطابق ضوابط جاری ملاک‌عمل، هرگونه احداث‌بنا در اراضی زراعی ممنوع است.

5 ـ نحوه دیوارکشی ومحصورنمودن باغات مطابق با ضوابط ونصاب‌های وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت الگوی سنتی و بومی منطقه خواهد بود.

تبصره: در هرصورت حداکثر ارتفاع دیوار ـ حتی درصورت عدم مغایرت با ضوابط ونصاب‌های وزارت جهادکشاورزی ـ 120 سانتیمتر خواهد بود.

6 ـ سایر اصلاحات مطابق صورت‌جلسات مورخ 1399/2/31 ، 1399/3/21 و 1399/3/25 کمیته فنی شماره 1 شورای عالی (پیوست) در سند پهنه‌بندی و همچنین مجلد ضوابط و مقررات طرح اعمال شود.

7ـ ترکیب کمیته راهبری اراضی ناژوان، مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بنا به پیشنهاد استانداری اصفهان و به جهت تداوم نظارت شهرداری کلانشهر اصفهان بر اراضی، مقرر گردید ریاست کمیته مذکور به شهردار اصفهان واگذار گردد. بدیهی است این موضوع رافع اختیارات و تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی ناژوان نیست.

لازم به تذکر است که تبدیل عرصه‌های باغی و زراعی موجود در محدوده ناژوان به الگوی رایج ویلاسازی تهدید جدی است که حیات پایدار شهر اصفهان را مورد هجمه قرار خواهد داد. لذا ضمن تقدیر از اقدامات مدیریت شهری استان در صیانت از این اراضی لازم است با هماهنگی همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان، تخلفات مربوط به احداث بنای مازاد در این اراضی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها همسو با ماده 3  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مشمول صدور رای «قلع بنا» گردد.         

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس این مصوبه، جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

جدول مساحت قطعه

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir