انتشار کتاب قانون مجازات اسلامی (چاپ سیزدهم - ویرایش هشتم)

کتاب قانون مجازات اسلامی (چاپ سیزدهم - ویرایش هشتم) منتشر شد.

کتاب قانون مجازات اسلامی (چاپ سیزدهم - ویرایش هشتم) منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی؛

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 با اصلاحات بعدی؛

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399؛

آرای وحدت‌رویه دیوان‌عالی كشور؛

جداول تطبیق مواد ق.م.ا.1392 با ق.م.ا. 1370 و برعكس؛

فهرست كتب، بخش‌ها، فصول و مباحث قانون؛

یادداشت‌های تنقیحی و توضیحی؛

و ... . 

لازم به توضیح است متن قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 99/10/24 در این کتاب درج شده است.

علاقه‌ مندان برای تهیه این كتاب كه در قطع جیبی و با شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده و با قیمت 430/000 ریال عرضه شده است، می توانند به خانه كتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، قبل از تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره 1160 مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره 66492708 (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir