خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 26 اسفند ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 26 اسفند ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 26 اسفند ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- رسیدگی به لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 

2- رسیدگی به  طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir