تصویبنامه درخصوص قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال 1400

شماره020/30156                                                                     1399/12/11

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1399/12/11، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ 1399/9/12مجلس شورای اسلامی، تصویب کرد:

ـ قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال 1400 به شرح جدول ذیل است:

1) قدرالسهم کارخانجات چای بابت بهای برگ سبز چای معادل 75 درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌گردد. معادل 5 درصد بهای برگ سبز چای از محل ظرفیّت‌های قانون بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور اختصاص می‌یابد.

2) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) با مشارک سازمان برنامه و بودجه و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید،تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید.

3) صادرات چای و فرآورده‌های آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه آزاد است.

تبصره: با توجه به عدم تخصیص ارز دولتی به چای وارداتی، اخذ مجوز از پژوهشکده چای مبنی بر تشخیص ایرانی بودن چای برای صادرات الزامی نمی‌باشد.

4) سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق در فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه‌ای پرداخت دولت، اقدامات موردنیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری‌های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیّت‌های صندوق توسعه چای کشور بعمل آورد.

 وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ـ کاظم خاوازی

 

جدول قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال 1400

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir