ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به مناسبت سال نو هجری شمسی

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به مناسبت سال نو هجری شمسی ابلاغ شد.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به مناسبت سال نو هجری شمسی، با شماره 100-64209-9000 مورخ 1396/12/21 توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. متن این بخشنامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir