ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها

آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها ابلاغ شد.

«آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها»، در تاریخ 96/12/26 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و طی نامه شماره 100-65137-9000 مورخ 96/12/26 ابلاغ گردید. متن آیین‌نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir