درخواست وزارت کشور برای اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور

وزارت کشور طی پیشنهادی به دولت، خواستار اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور شده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب تبصره (3) ماده (1) آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور، افراد داوطلب خدمت در دهیاری ها، از طریق آزمون بکار گرفته می شوند.

لذا به منظور ایجاد رضایتمندی و ارتقای امنیت شغلی دهیاران، وزارت کشور پیشنهاد اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مبنی بر معافیت داوطلبان خدمت در دهیاری ها از شرکت در آزمون را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

لازم به ذکر است پیشنهاد مذکور درحال حاضر روند بررسی و تصمیم گیری را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی می کند.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir