تصویبنامه درخصوص واردات کالاهای پاکستانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واردات کالاهای پاکستانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/19 هیات وزیران درخصوص "واردات کالاهای پاکستانی" طی نامه شماره 18417 مورخ 1400/02/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir